Rozpoczęliśmy rekrutację dzieci w wieku 2,5 - 6 lat na rok szkolny 2020/2021.

Zapraszamy do budynku przedszkola po odbiór karty zgłoszeniowej.

Kadra

Zespół nauczycielski posiada wysokie kwalifikacje pedagogiczne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. 

Proponowane przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne wspomagają w ukształtowaniu szczęśliwego, aktywnego i asertywnego wychowanka, umiejącego wypowiadać swoje zdanie i wysłuchać opinii innych. Kształcą odporność dziecka na stres i napotykane trudności. Rozbudzają ciekawość poznawczą i pozytywne nastawienie do uczenia się oraz rozwijają zainteresowania i uzdolnienia.

Ideą przewodnią pracy nauczycieli jest poszanowanie godności dziecka, umiejętności współdziałania z dzieckiem, motywacji i zaspokajania jego potrzeb.

Kadra pedagogiczna doskonali swoje kompetencje, zdobywa nowe umiejętności dla pełnej realizacji celów wychowania przedszkolnego.

Kadra Przedzkole Panda Kadra Przedzkole Panda