Rozpoczęliśmy rekrutację dzieci w wieku 2,5 - 6 lat na rok szkolny 2020/2021.

Zapraszamy do budynku przedszkola po odbiór karty zgłoszeniowej.

Zajęcia dodatkowe

Program zajęć dodatkowych obejmuje wszystkie dzieci i zawarty jest już w opłacie stałej.

  • język angielski we wtorek i czwartek
  • rytmika: środa
  • warsztaty taneczne: wtorek
  • koncerty muzyczne
  • przedstawienia teatralne
  • stałe uroczystości przedszkolne
  • terapia logopedyczna: czwartek
  • dyżury psychologa: 1 raz w miesiącu

DODATKOWO PŁATNE ZAJĘCIA DLA CHĘTNYCH DZIECI TO:

* Gimnastyka korekcyjna

* Balet

* Zajęcia taneczne (taniec towarzyski)

* Taekwondo olimpijskie

* * Robotyka i legoedukacja

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez profesjonalistów.