Program zajęć dodatkowych obejmuje wszystkie dzieci i zawarty jest już w opłacie stałej.

  • język angielski
  • rytmika: środa
  • warsztaty taneczne: wtorek
  • koncerty muzyczne
  • przedstawienia teatralne
  • stałe uroczystości przedszkolne
  • terapia logopedyczna: wtorek
  • dyżury psychologa: 1 raz w miesiącu

DODATKOWO PŁATNE ZAJĘCIA DLA CHĘTNYCH DZIECI TO:

* Balet

* Zajęcia taneczne (taniec towarzyski)

* Taekwondo olimpijskie

 * Robotyka i legoedukacja

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez profesjonalistów.