Przedszkole dysponuje wolnymi miejscami dla dzieci 6, 5 i 4-letnich. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 52 342 24 83

Zajęcia dodatkowe

Program zajęć dodatkowych obejmuje wszystkie dzieci i zawarty jest już w opłacie stałej.

  • język angielski we wtorek i czwartek
  • rytmika: środa
  • warsztaty taneczne: czwartek
  • koncerty muzyczne
  • przedstawienia teatralne
  • stałe uroczystości przedszkolne
  • terapia logopedyczna: czwartek
  • dyżury psychologa: 1 raz w miesiącu

DODATKOWO PŁATNE ZAJĘCIA DLA CHĘTNYCH DZIECI TO:

* Gimnastyka korekcyjna odbywa się w środy i czwartki

* Balet odbywa się w poniedziałki

* Zajęcia taneczne (taniec towarzyski) odbywają się w środy

* Taekwondo olimpijskie odbywa się w poniedziałki

* Przedszkoliada odbywa się w piątki

* Robotyka i legoedukacja odbywają się w czwartki wg harmonogramu.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez profesjonalistów.

Podział na grupy oraz godziny zajęć znajduje się na tablicy ogłoszeń.