Ponowne otwarcie przedszkola

Szanowni Rodzice Informujemy, że 18.05.br. nastąpi ponowne otwarcie przedszkola. Prosimy o zrozumienie naszych działań opartych na Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia. W wytycznych podano m.in., że pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, […]

Komunikat

Szanowni Rodzice Informujemy, że ponowne otwarcie przedszkola nastąpi nie wcześniej niż 18.05.br. Wysokość czesnego dla dziecka, które w maju br. nie będzie uczęszczało do placówki wynosi 110 zł, będzie uczęszczało do placówki wynosi 210 zł + 7 zł dzienna stawka […]