Bączki zwiedzając okolice Wyspy Młyńskiej udały się do Europejskiego Centrum Pieniądza znajdującego się w Muzeum Okręgowym. Tam poznały ciekawostki dotyczące m.in. skarbu bydgoskiego czy najpiękniejszego dukata Zygmunta III Wazy. Zwiedziły pierwszą polską mennicę i samodzielnie wykonały monety.

print