Informacja dla Rodziców dzieci nowo przyjętych, które zaczną chodzić do przedszkola od 1 września br.

Szanowni Rodzice

Informujemy, że z powodu trwającej pandemii i obowiązującymi nadal ograniczeniami,  z przykrością odwołujemy zajęcia adaptacyjne w dniach 26, 27, 28.08.br.

Jednocześnie podajemy do wiadomości, że od 1 września br. przedszkole nasze będzie czynne w godzinach od 6.30 do 17.00. Prosimy przyprowadzać dzieci do godz. 8.15.

Zebranie organizacyjne grupowe dla rodziców dzieci z grupy I (nowo przyjętych)  odbędzie się 3.09.br. o godz. 17.30. Serdecznie zapraszamy jednego rodzica bez dziecka (obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych).

print