Perypetie Kasztanka i Żołędzia śledziły przedszkolaki uczestniczące w kolejnym przedstawieniu w wykonaniu artystów Agencji Artystycznej MAG-MA pt. “Kolory jesieni”. Z entuzjazmem wcieliły się w role pomocników i ochoczo wykonywały powierzone im zadania, dzięki czemu cała historia skończyła się dobrze.

print