Szanowni Rodzice

Informujemy, że ponowne otwarcie przedszkola nastąpi nie wcześniej niż 18.05.br.

Wysokość czesnego dla dziecka, które w maju br.

  • nie będzie uczęszczało do placówki wynosi 110 zł,
  • będzie uczęszczało do placówki wynosi 210 zł + 7 zł dzienna stawka żywieniowa

Datę otwarcia placówki podamy 14.05.br. w kolejnym komunikacie.

Jednocześnie zawiadamiamy, że w bieżącym roku szkolnym przedszkole nie będzie miało przerwy urlopowej.

print