Czy pozory mogą mylić? Oczywiście. Przekonały się o tym przedszkolaki podczas przedstawienia pt. “Konik Garbusek” w wykonaniu artystów Teatru Vaska. Mali widzowie z uwagą śledzili losy biednego, ale odważnego chłopca Wani, który dzięki swej mądrości potrafił wyjść cało z każdej opresji. Zaprzyjaźnił się on z garbatym konikiem. Ciekawość świata wpędzała chłopca w różne tarapaty, ale dzięki pomocy przyjaciela wychodził z nich zwycięsko, a największą nagrodą była miłość i wdzięczność pięknej dziewczyny.

print