Dzieci z grupy VI “Jeżyki” zdobywają ciekawe informacje o naszej Ziemi. Wiedzą już, ze jest zbudowana z minerałów, tworzących skały, które potocznie nazywamy kamieniami.

Kamienie, kamyki, kamyczki są ciekawym materiałem do zabawy i jak się okazuje do liczenia! Zabawa matematyczna utrwaliła umiejętności liczenia  dzieci oraz dostarczyła wielu radości z zabawy kamykami.