O przedszkolu

Przedszkole Niepubliczne “Panda” rozpoczęło działalność 1 września 1995r.

Przedszkole “Panda” jest placówką 6-oddziałową, do której uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 roku do 6 lat. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku. 

Placówka mieści się w obiekcie przedszkolnym otoczonym dużym placem zabaw. Sale są przestronne, a urządzenie wnętrz jest estetyczne i funkcjonalne. Ogród przedszkolny jest wyposażony w sprzęt sportowo-rekreacyjny i w pełni zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci. Zgromadzone w salach kąciki zainteresowań, zabawki i pomoce dydaktyczne stwarzają szansę podejmowania przez dzieci różnej aktywności.

panda_01

Nasza misja

Przedszkole wspiera rozwój dziecka, rozpoznaje i zaspakaja jego potrzeby edukacyjne oraz umożliwia rozwój talentów i zainteresowań.

Wizja Przedszkola

Absolwent Przedszkola

 • posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej,
 • jest samodzielny,
 • interesuje się nauką i techniką,
 • aktywnie podejmuje działania,
 • zna i respektuje normy społeczne,
 • jest otwarty na potrzeby innych ludzi,
 • potrafi współdziałać w zespole,
 • lubi działania twórcze,
 • jest wrażliwy na piękno i artystyczne formy przekazu,
 • zna i akceptuje zasady zdrowego stylu życia,
 • posiada wiedzę o środowisku przyrodniczym,
 • wykazuje gotowość do działania na rzecz środowiska przyrodniczego,
 • ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.
RAMOWA ORGANIZACJA DNIA W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM „PANDA” W BYDGOSZCZY
Przedszkole czynne jest w godz. 6.30 – 17.00

RANEK, w którym dzieci:

 • podejmują zabawy w kącikach zainteresowań, edukacyjnych, zabawy konstrukcyjne oraz działalność plastyczno-manipulacyjną,
 • są aktywne ruchowo (biorą udział w zabawach ruchowych, zestawach ćwiczeń porannych, zabawach ze śpiewem, integracyjnych, zabawach przy muzyce),
 • pracują indywidualnie z nauczycielem,
 • wykonują czynności higieniczno-sanitarne.
PIERWSZE ŚNIADANIE
g. 8:30

ZABAWA I EDUKACJA, w których dzieci:

 • realizują różnorodne formy i metody pracy indywidualnej i zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno-moralnej, artystycznej, przyrodniczej, matematycznej, literackiej, z zakresu rozwijania i kształcenia mowy,
 • są aktywne ruchowo: uczestniczą w zabawach ruchowych,
 • podejmują prace porządkowe.
DRUGIE ŚNIADANIE
g. 11:15

RELAKSACJA, podczas której dzieci:

 • są aktywne ruchowo: uczestniczą w spacerach, wycieczkach, zabawach ruchowych w sali i na terenie przedszkolnym, korzystają ze sprzętu sportowo-rekreacyjnego, podejmują prace ogrodnicze,
 • słuchają bajek i opowiadań dla dzieci,
 • słuchają nagrań płytowych i słuchowisk,
 • słuchają muzyki relaksacyjnej,
 • leżakują (w grupie I).
OBIAD
g. 13:15

POPOŁUDNIE, w którym dzieci:

 • słuchają literatury, oglądają książki,
 • podejmują aktywność własną (zabawy indywidualne, w małych grupach),
 • podejmują zabawy tematyczne, badawcze, zabawy ruchowe, ze śpiewem, plastyczne,
 • bawią się tekstem literackim, prezentują własne interpretacje utworu podczas zabaw ruchowych,
 • pracują indywidualnie z nauczycielem,
 • podejmują czynności porządkowe w sali oraz w kącikach zainteresowań,
 • dokonują podsumowania dnia i planują działania na dzień następny.
Jak zostać naszym przedszkolakiem?

Przyjmujemy dzieci w wieku 2,5 - 6 lat przez cały rok kalendarzowy - decyduje kolejność zgłoszeń. Wejdź i dowiedz się w jaki sposób zapisać swoje dziecko. Zapraszamy!

Skip to content