Zespół nauczycielski posiada wysokie kwalifikacje pedagogiczne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. 
Proponowane przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne wspomagają w ukształtowaniu szczęśliwego, aktywnego i asertywnego wychowanka, umiejącego wypowiadać swoje zdanie i wysłuchać opinii innych. Kształcą odporność dziecka na stres i napotykane trudności. Rozbudzają ciekawość poznawczą i pozytywne nastawienie do uczenia się oraz rozwijają zainteresowania i uzdolnienia.
Ideą przewodnią pracy nauczycieli jest poszanowanie godności dziecka, umiejętności współdziałania z dzieckiem, motywacji i zaspokajania jego potrzeb.
Kadra pedagogiczna doskonali swoje kompetencje, zdobywa nowe umiejętności dla pełnej realizacji celów wychowania przedszkolnego.
 
 
GRUPA I ,,MOTYLKI”:
Małgorzata Ossowska, Angelika Mrówczyńska
GRUPA II ,,BIEDRONKI”:
  mgr Danuta Sadowska, Angelika Mrówczyńska
GRUPA III ,,PSZCZÓŁKI”: 
 Klaudia Głogowska, Patrycja Błochowiak, 
GRUPA IV ,,SÓWKI”: 
mgr Natalia Poniewska, 
GRUPA V ,,RYBKI”: 
mgr Mirosława Sowińska, Patrycja Błochowiak
GRUPA VI ,,JEŻYKI”:
mgr Patrycja Jarzyńska, mgr Bożena Jamka
 
KOORDYNATOR DS. PEDAGOGICZNYCH
mgr Grażyna Wojtasiuk
 
DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Adrianna Śniegowska