PAŹDZIERNIK

Indywidualne numery do opłat poszczególnych grup (październik 2021):

 

 

Szanowni Rodzice

W roku szkolnym 2021/2022 wysokość czesnego nie ulega zmianie. W związku z powyższym opłata za przedszkole wynosi 310 zł + 9 zł (dzienna stawka żywieniowa). W miesiącu wrześniu przypadają 22 dni robocze, więc opłata wynosi 508 zł (22 dni x 9 zł = 198 zł + 310 zł).

 

Wpłaty proszę dokonać elektronicznie na nr konta:
98 1020 1475 0000 8702 0316 4191
         W tytule przelewu proszę wpisać imię, nazwisko oraz grupę dziecka.

 

W październiku otrzymają Państwo od nauczycielek poszczególnych grup indywidualny numer do opłat.

 

Dziękuję, Dyrektor Przedszkola Panda 

 


 

Szanowni Rodzice

Od miesiąca marca br. listy opłat za przedszkole będą umieszczane na tablicach grupowych w budynku przedszkola.

Listy opłat będą podane na tablicach grupowych do 15 dnia każdego miesiąca.

 

Miesięczna opłata za przedszkole:

Od 1 września 2020r. czesne wynosi 310 zł.
Dzienna stawka żywieniowa za trzy posiłki wynosi 9 zł.

Szanowni Państwo

Przedszkole w czerwcu czynne jest od 7.00 do 17.00

Od 1 lipca przedszkole będzie czynne od 6.30 do 16.30 (aż do odwołania).

Opłata za przedszkole w czerwcu br.

Wysokość czesnego dla dziecka, które w czerwcu :

 • nie będzie uczęszczało do placówki wynosi 110 zł,
 • będzie uczęszczało do przedszkola wynosi 310 zł + 9 zł dzienna stawka żywieniowa.

Opłata za przedszkole w lipcu i sierpniu br.

Rodzic może wybrać dla swojego dziecka jednomiesięczną przerwę urlopową w lipcu lub sierpniu. Wówczas dziecko nie uczęszcza przez ten miesiąc do placówki, a rodzice nie płacą czesnego (czesne wynosi 0 zł). Rodzic o swojej decyzji powiadamia pisemnie dyrektora do 29 czerwca br. (rano).

Dla dzieci uczęszczających do przedszkola w lipcu i sierpniu br. czesne za miesiąc wynosi 310 zł.

 

Miesięczna opłata za przedszkole:

Od 1.stycznia 2020r. czesne wynosi 310 zł. Dzienna stawka żywieniowa za trzy posiłki wynosi 7 zł.

W przedszkolu:

 • j. angielski
 • zajęcia umuzykalniające
 • warsztaty taneczne
 • zajęcia logopedyczne
 • audycje muzyczne
 • przedstawienia teatralne
 • Dzień Urodzin
 • dyżur psychologa – dla rodziców

Zajęcia dodatkowo płatne – od października

 • gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna
 • Wesołe Piłki
 • robotyka