Od 01.01.2022 roku opłata za przedszkole wynosi 350 zł + 10 zł (dzienna stawka żywieniowa). 

Nr rachunku do wpłat:  98 1020 1475 0000 8702 0316 4191
( w tytule przelewu: indywidualny nr + imię i nazwisko dziecka)

Listy opłat będą podane na tablicach grupowych do 15 dnia każdego miesiąca.

 

Dziękuję, Dyrektor Przedszkola Panda 

 

Szanowni Rodzice

 

Pragniemy poinformować, że od 01.10.2021r. będzie obowiązywał liczbowy system płatności za przedszkole. Otrzymają Państwo indywidualny numer przypisany do każdego dziecka, który będzie wydawany od 30 września br. w godzinach popołudniowych (podczas odbioru dziecka). Na początku każdego miesiąca, na tablicach grupowych, będzie umieszczana lista numerów z kwotą do zapłaty. Listy te będą również na naszej stronie internetowej  w zakładce ,,Strefa Rodzica” – ,,Opłaty za przedszkole”. Wpłaty proszę dokonywać wyłącznie elektronicznie (przelewem).

Dziękujemy za współpracę 😉