RAMOWA ORGANIZACJA DNIA W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM „PANDA” W BYDGOSZCZY

 

Przedszkole czynne jest w godz. 6.30 – 17.00

 

RANEK, w którym dzieci:

 • podejmują zabawy w kącikach zainteresowań, edukacyjnych, zabawy konstrukcyjne oraz działalność plastyczno-manipulacyjną,
 • są aktywne ruchowo ( biorą udział w zabawach ruchowych, zestawach ćwiczeń porannych, zabawach ze śpiewem, integracyjnych, zabawach przy muzyce),
 • pracują indywidualnie z nauczycielem,
 • wykonują czynności higieniczno-sanitarne.

 

I ŚNIADANIE g. 8:30

ZABAWA I EDUKACJA, w których dzieci:

 • realizują różnorodne formy i metody pracy indywidualnej i zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno-moralnej, artystycznej, przyrodniczej, matematycznej, literackiej, z zakresu rozwijania i kształcenia mowy,
 • są aktywne ruchowo: uczestniczą w zabawach ruchowych,
 • podejmują prace porządkowe.

 

II ŚNIADANIE g. 11:15

RELAKSACJA, podczas której dzieci:

 • są aktywne ruchowo: uczestniczą w spacerach, wycieczkach, zabawach ruchowych w sali i na terenie przedszkolnym, korzystają ze sprzętu sportowo-rekreacyjnego, podejmują prace ogrodnicze,
 • słuchają bajek i opowiadań dla dzieci,
 • słuchają nagrań płytowych i słuchowisk,
 • słuchają muzyki relaksacyjnej,
 • leżakują (w grupie I).

 

OBIAD g. 13:15

POPOŁUDNIE, w którym dzieci:

 • słuchają literatury, oglądają książki,
 • podejmują aktywność własną (zabawy indywidualne, w małych grupach),
 • podejmują zabawy tematyczne, badawcze, zabawy ruchowe, ze śpiewem, plastyczne,
 • bawią się tekstem literackim, prezentują własne interpretacje utworu podczas zabaw ruchowych,
 • pracują indywidualnie z nauczycielem,
 • podejmują czynności porządkowe w sali oraz w kącikach zainteresowań,
 • dokonują podsumowania dnia i planują działania na dzień następny.