Program zajęć dodatkowych obejmuje wszystkie dzieci i zawarty jest już w opłacie stałej.

  • język angielski: 2 razy w tygodniu
  • rytmika
  • warsztaty taneczne: wtorek
  • koncerty muzyczne
  • przedstawienia teatralne
  • stałe uroczystości przedszkolne
  • terapia logopedyczna
  • dyżury psychologa: 1 raz w miesiącu

DODATKOWO PŁATNE ZAJĘCIA DLA CHĘTNYCH DZIECI TO:

 * Robotyka i legoedukacja

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez profesjonalistów.