Program zajęć dodatkowych obejmuje wszystkie dzieci i zawarty jest już w opłacie stałej

  • J. angielski: 2 x w tygodniu – poniedziałek i czwartek
  • Rytmika: 1 x w tygodniu – środa
  • Warsztaty taneczne: 1x w tygodniu – wtorek
  • Logopeda: 1 x w tygodniu – środa
  • Dyżur psychologa: 1x w miesiącu

DODATKOWO PŁATNE ZAJĘCIA DLA CHĘTNYCH DZIECI TO:

Rozpoczęcie zajęć od 01.10.2021r. Zakończenie zajęć: 31.05.2022r.

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna prowadzona przez p.Łukasza Śniegowskiego

(piątek, 4 zajęcia w miesiącu – 35zł

14.00 – 14.30 grupa II, III, IV

14.30 – 15.00 grupa V, VI

Zajęcia sportowe „Wesoła piłka” organizowane przez p.Krzysztofa Wesołowskiego

(wtorek, 4 zajęcia w miesiącu 20 zł)

14.00 – 14.30 grupa II, III

14.30 – 15.00 grupa IV, V

15.00 – 15.30 grupa IV, VI

 

Zajęcia organizowane przez ROBOproject LEGOedukacja

dla dzieci 3-4 letnich

(czwartek, 2 x w miesiącu, 40zł)

 dla dzieci 5-6 letnich

(czwartek, 2 x w miesiącu, 50zł)

Harmonogram zostanie przedstawiony przez organizatora.