Szanowni Państwo

Przedszkole w czerwcu czynne jest od 7.00 do 17.00

Od 1 lipca przedszkole będzie czynne od 6.30 do 16.30 (aż do odwołania).

Opłata za przedszkole w czerwcu br.

Wysokość czesnego dla dziecka, które w czerwcu :

  • nie będzie uczęszczało do placówki wynosi 110 zł,
  • będzie uczęszczało do przedszkola wynosi 310 zł + 9 zł dzienna stawka żywieniowa.

Opłata za przedszkole w lipcu i sierpniu br.

Rodzic może wybrać dla swojego dziecka jednomiesięczną przerwę urlopową w lipcu lub sierpniu. Wówczas dziecko nie uczęszcza przez ten miesiąc do placówki, a rodzice nie płacą czesnego (czesne wynosi 0 zł). Rodzic o swojej decyzji powiadamia pisemnie dyrektora do 29 czerwca br. (rano).

Dla dzieci uczęszczających do przedszkola w lipcu i sierpniu br. czesne za miesiąc wynosi 310 zł.

print