W roku szkolnym 2020/ 2021 dzieci z grupy Sówek, Rybek i Jeżyków brały udział w projekcie edukacyjnym pt. „Leśna Skrzynia Skarbów”, którego współorganizatorami są: Przedszkole Niepubliczne „Tęcza”, Nadleśnictwo Żołędowo, Nadleśnictwo Bydgoszcz, Miasto Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli i Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej. W ciągu całego roku szkolnego dzieci z poszczególnych grup brały udział w wycieczkach m.in. do Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Bydgoszczy, a także realizowały tematy nawiązujące do różnych ekosystemów, a mianowicie:

 • Rola lasu w życiu człowieka – realizacja projektu TABLIT (drzewo, drewno).
 • Jesteśmy badaczami przyrody – poznajemy życie mrówek.
 • Ziemia nasza planeta – zielona kraina.
 • Woda w naszym życiu – realizacja elementów projektu TABLIT.

Dzięki tym działaniom dzieci :

 • Poznały cechy charakterystyczne lasu grądowego.
 • Wzbogaciły wiedzę o drzewach i drewnie (produkcji drewna i papieru).
 • Rozbudziły zainteresowanie rolą lasu w życiu człowieka.
 • Ukształtowały postawę szacunku wobec lasu i drzew.
 • Nauczyły się zasad odpowiedniego zachowania się w lesie.
 • Ukształtowały postawę proekologiczną w aspekcie oszczędzania papieru.
 • Poszerzyły wiedzę na temat życia mrówek i ich roli w przyrodzie.
 • Poznały rolę wody w życiu człowieka, roślin i zwierząt.
 • Nauczyły się tworzyć warunki do samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, eksplorowanie.

 

W ramach realizacji projektu dzieci wykonały także różne, ciekawe prace plastyczne, które zostały wykorzystane do zorganizowania wystawy w Nadleśnictwie Żołędowo.

Oto efekt pracy naszych przedszkolaków 😊