Szanowni Rodzice

Informujemy, że 18.05.br. nastąpi ponowne otwarcie przedszkola. Prosimy o zrozumienie naszych działań opartych na Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia. W wytycznych podano m.in., że pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W związku z tym otrzymają Państwo drogą mailową w dniu dzisiejszym tzn. 13.05.br. wzór Oświadczenia Rodziców.

Prosimy rodziców, którzy przyprowadzą dziecko w maju br. o wypełnienie i własnoręczne podpisanie otrzymanego oświadczenia oraz przesłanie na adres panda.przedszkoleniepubliczne@gmail.com scanu lub zdjęcia najpóźniej do 15.05.br. godz. 9.00.

Dziękujemy

Ponadto informujemy, że dziecko, które będzie uczęszczało w maju do przedszkola, zostawia papcie w szatni, a rodzeństwo będzie przebywało w tej samej grupie.

print