Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

1. Wszystkie złożone karty dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola zostały rozpatrzone pozytywnie.

2. Rodzice dzieci nowo zgłoszonych zostali powiadomieni telefonicznie o przyjęciu dziecka do przedszkola od 1 września 2020r.

Kolejne informacje dotyczące dzieci nowo przyjętych będą podane po otwarciu przedszkola.

print