ABC
Chleba chcę,
Lecz i wiedzieć mi się godzi,
Z czego też to chleb się rodzi?
(…)
PQS
To już kres!
Z młyna piekarz mąkę bierze
I na zacier rzuca w dzieże.
RTU
I co tchu
W piec ogromny wkłada ciasto,
By chleb miały wieś i miasto.
WXZ
I chleb wnet!
Patrzcie, ile rąk potrzeba,
Aby mieć kawałek chleba.”
(W. Bełza, Abecadło o chlebie”)
Dzieci z grupy Sówek udały się do piekarni ALIMAR, by bliżej poznać pracę piekarza. Przedszkolaki z uwagą śledziły etapy wypieku, oglądały maszyny i urządzenia do robienia pieczywa oraz produkty niezbędne do przygotowania chleba.

 

print