Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 1. Wszystkie złożone karty dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola zostały rozpatrzone pozytywnie. 2. Rodzice dzieci nowo zgłoszonych zostali powiadomieni telefonicznie o przyjęciu dziecka do przedszkola od 1 września 2020r. Kolejne informacje dotyczące dzieci nowo […]