Szanowni Rodzice

 

1. Informujemy, że od 1 września br. nasze przedszkole będzie czynne w godz. 6.30. – 17.00. Prosimy o przyprowadzanie dzieci do godz. 8.20.

2. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.

3. Dziecko do przedszkola przyprowadza osoba zdrowa, którą obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub rękawiczki.

4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

5. Dzieci nie przynoszą do przedszkola swoich zabawek i pluszaków (szczegółowe informacje będą podane na zebraniu grupowym).

6. Wszystkie dzieci codziennie przynoszą do przedszkola papcie, a odchodząc do domu zabierają je.

7. Pierwszego dnia przyprowadzając dziecko do przedszkola prosimy o dostarczenie upoważnienia do odbioru dziecka przez inne niż prawni opiekunowie pełnoletnie osoby. 

8. Opłata za przedszkole bez zmian: czesne za miesiąc wynosi 310 zł + 9 zł dzienna stawka żywieniowa.

print