Fantastyczną zabawą plenerową pt. “Witaj przedszkole”, którą animowali artyści Agencji Artystycznej MAG-MA, rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Ciekawe konkursy, pląsy i tańce wprowadziły radosną atmosferę wśród przedszkolaków. Poprzez zabawę dzieci przyswajały także wiedzę o zasadach ruchu drogowego.

print