Kadra pedagogiczna

Kadra

Zespół nauczycielski posiada wysokie kwalifikacje pedagogiczne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. 

Proponowane przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne wspomagają w ukształtowaniu szczęśliwego, aktywnego i asertywnego wychowanka, umiejącego wypowiadać swoje zdanie i wysłuchać opinii innych. Kształcą odporność dziecka na stres i napotykane trudności. Rozbudzają ciekawość poznawczą i pozytywne nastawienie do uczenia się oraz rozwijają zainteresowania i uzdolnienia.

Ideą przewodnią pracy nauczycieli jest poszanowanie godności dziecka, umiejętności współdziałania z dzieckiem, motywacji i zaspokajania jego potrzeb.

Kadra pedagogiczna doskonali swoje kompetencje, zdobywa nowe umiejętności dla pełnej realizacji celów wychowania przedszkolnego.

Kadra przedszkola

NAUCZYCIEL

Małgorzata Ossowska

NAUCZYCIEL

mgr Klaudia Głogowska

NAUCZYCIEL

mgr Patrycja Błochowiak

NAUCZYCIEL

mgr Angelika Mrówczyńska

NAUCZYCIEL

mgr Danuta Sadowska

NAUCZYCIEL

mgr Mirosława Sowińska

NAUCZYCIEL

mgr Bożena Jamka

NAUCZYCIEL

mgr Patrycja Jarzyńska

NAUCZYCIEL

mgr Natalia Poniewska

NAUCZYCIEL

mgr Joanna Kowalkowska

KOORDYNATOR DS. PEDAGOGICZNYCH

mgr Grażyna Wojtasiuk

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Adrianna Śniegowska
Skip to content