Dzień Sportu

Tego dnia do przedszkola wszystkie dzieci i ich wychowawczynie  przyszły do Przedszkola w strojach sportowych.

Głównym celem było zachęcenie dzieci do aktywności ruchowej ale też integrowanie się grup przedszkolnych, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, nabywanie wiary we własne siły i możliwości oraz wzbogacanie przeżyć poprzez szlachetne współzawodnictwo. Konkurencje sportowe odbywały się w dwóch grupach wiekowych: dzieci młodsze 3-4 latki,  i dzieci starsze 5-6 latki. Każdy przedszkolak bardzo przejęty brał udział w przygotowanych konkurencjach. Każde prawidłowo wykonane ćwiczenie budziło w dzieciach ogromną radość i zadowolenie z dobrze wykonanego zadania. Każdy uczestnik otrzymał własny puchar. Gratulacje 😉

Skip to content